Valitse sivu

Varaus- ja peruutusehdot

Ehdot päivitetty: 31.3.2022

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat yrityksen Polun Lumo (Y-tunnus 3203632–3) toimintaa. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan ja tilatessaan Polun Lumo -sivustolla olevia palveluja. Alla esitetyt ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi ja velvoittaviksi, kun asiakas on tehnyt palvelun tilauksen / suorittanut sopimusehdoissa mainitun maksun.

YLEISET EHDOT, JOTKA KOSKEVAT KAIKKIA YRITYKSEN TOIMIALOJA

Myymme palveluita yksityishenkilöille ja yritysasiakkaille. Polun Lumo -sivustolla esitetyt kuluttajahinnat ovat arvonlisäverollisia. Yrityksille myytävien palvelujen hinnat ovat arvonlisäverottomia, ja arvonlisävero lisätään laskussa palvelun hintaan. Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Palvelut ja hinnat

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu ostettavan palvelun kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä niihin liittyviin ehtoihin. Asiakkaan tekemä tilaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas maksaa tilauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Eräruokapalveluissa ruokailun osuus sisältää arvonlisäveron 10 %. ​Polun Lumo pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa ohjelmien kulkua, kestoa tai reittiä, mikäli siihen on tarvetta esim. mahdollisen vaaratilanteen tai sääolosuhteiden vuoksi.

Polun Lumolle tulee ilmoittaa etukäteen asiakkaiden terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä. Polun Lumo voi peruuttaa tai keskeyttää ohjelmapalvelun, jos asiakas toiminnallaan aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai muille tai jos hänen terveydentilansa arvioidaan muodostavan riskin ohjelmapalvelun toteuttamiselle.

Varaukset ja vahvistukset 

Varaus voidaan tehdä suullisesti puhelimitse tai kasvotusten, kirjallisesti sähköpostilla tai ilmoittautumislomakkeen kautta. Tehty varaus vahvistetaan palveluntarjoajan toimesta kirjallisesti sähköpostilla. Ellei asiakkaalla ole käytettävissä sähköpostia varausvahvistus voidaan tehdä myös suullisesti. Vahvistus pitää sisällään kuvauksen sovituista palveluista ja niiden hinnoista. Lisäksi vahvistuksen yhteydessä tilaajalle toimitetaan yrityksen voimassa olevat varaus- ja peruutusehdot. Vahvistuksen jälkeen varaus sitoo sekä palveluntarjoajaa että asiakasta.

Varauksen maksu suoritetaan maksamalla ennakkolasku. Varaus vahvistetaan maksun yhteydessä tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana (ohjelmat, jotka vahvistetaan vasta tiedustelun jälkeen).

Force majeure ja palveluntuottajan oikeus peruuttaa varaus/tilaus

Polun Lumoa ei voida pitää vastuullisena ylivoimaisen esteen sattuessa (Force majeure) tapauksissa, joita ovat esimerkiksi luonnonolosuhteet ja lakot, eivätkä ne siis oikeuta hyvitykseen. Asiakkaan tulee huolehtia riittävästä vakuutusturvasta tällaisia tilanteita varten ja varmistaa vakuutusyhtiöltään korvauksen saanti.

Ylivoimaisen esteen sattuessa (Force majeure) voi Polun Lumo irtisanoa kaupan. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä palvelun ostaneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa hinta kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta ostoksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Asiakkaan yhteystiedot

Asiakkaan yhteystiedot tallennetaan Polun Lumon asiakastietoihin ja niitä säilytetään palvelun toteutukseen asti. Palveluntuottaja voi ottaa asiakkaaseen yhteyttä koskien ohjelman toteutusta. Asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannelle taholle.

 

KULUTTAJAPALVELUITA KOSKEVAT EHDOT

Seuraavat ehdot koskevat seuraavia kursseja ja tapahtumia:
retkeilykurssit, yön yli vaellukset ja pitkät vaellukset

Mikäli asiakas ei pysty osallistumaan ilmoittautumaansa palveluun, tulee asiakkaan peruuttaa hänelle varattu paikka. Peruutuspäivä on se päivä, jona Polun Lumo on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla ([email protected]) viimeistään 30 vuorokautta ennen vaelluksen alkamista. 

 • Jos peruutus tehdään, kun kurssin tai vaelluksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 20 € (sis. alv. 24 %).
 • Jos peruutus tehdään, kun vaelluksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50 % kurssin tai vaelluksen hinnasta.
 • Jos peruutus tehdään, kun vaelluksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään kurssin tai vaelluksen koko hinta.
 • Kurssin tai vaelluksen keskeyttäminen ei oikeuta hyvitykseen.
 • Jos opas joutuu keskeyttämään kurssin tai vaelluksen yksittäisen asiakkaan kohdalla johtuen tämän omasta toiminnasta, käytöksestä tai turvallisuudesta, maksua ei palauteta.
 • Jos kurssi tai vaellus joudutaan keskeyttämään ylivoimaisen esteen (Force majeure) kuten sään tms. takia, ei se oikeuta hyvitykseen. Varmista vakuutusyhtiöstäsi korvauksen saanti tallaisissa tilanteissa.
 • Mikäli sairastuminen estää osallistumisesi kurssille tai vaellukselle, hae korvausta vakuutusyhtiöstäsi (matkavakuutus).

Jos kurssia tai vaellusta ei pystytä järjestämään esim. liian vähäisen osallistujamäärän takia, palautetaan koko maksu asiakkaalle. Kurssien ja vaellusten peruutusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen. 

Seuraavat ehdot koskevat seuraavia kuluttajapalveluita:
retket ja luontosynttärit

Mikäli asiakas ei pysty osallistumaan ilmoittautumaansa palveluun, tulee asiakkaan peruuttaa hänelle varattu paikka. Peruutuspäivä on se päivä, jona Polun Lumo on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla ([email protected]) viimeistään 7 vuorokautta ennen palvelun alkamista. 

 • Varauksen peruutus on veloitukseton 7 vuorokautta ennen ohjelman alkua.
 • Jos peruutus tehdään alle 7 vuorokautta, mutta yli 3 vuorokautta ennen ohjelman
   alkamisajankohtaa, veloitamme 50 % varauksen arvosta.
 • Jos peruutus tehdään alle 3 vuorokautta ennen ohjelman alkamisajankohtaa, veloitamme 100 % varauksen arvosta.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen. 

 

YRITYSTEN JA RYHMIEN AKTIVITEETTI- JA OHJELMAPALVELUITA KOSKEVAT EHDOT

Tilaaja sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajalta saamiaan lajikohtaisia ohjeita ja käyttämään ohjeiden mukaisesti aktiviteeteissa ja ohjelmapalveluissa käytössä olevaa kalustoa ja turvavälineistöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ryhmän toimintaa häiritsevä, ryhmän turvallisuuden vaarantava tai päihtynyt henkilö palvelusta. Tällöin palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen keskeytyneestä palvelusta.

Vallitsevat sääolosuhteet voivat tuoda muutoksia palvelun aikatauluun ja ohjelmaan. Jos muutos johtuu turvallisuuden varmistamisesta, palveluntarjoaja ei ole muutoksesta korvausvelvollinen. Sääolosuhteista johtuvassa muutos- tai peruutustilanteessa, palveluntarjoaja on velvollinen esittämään tilaajalle uuden ajankohdan palvelun toteuttamiseksi. Tilaajalla on oikeus hyväksyä ehdotus tai hylätä se ja perua varaus veloituksetta.

Henkilömäärän vahvistukset

Henkilömäärän vahvistuksen tulee ryhmien retkissä, aktiviteeteissa, ohjelmapalveluissa ja palvelupaketeissa tapahtua viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Palvelupaketit

Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaispakettihintaa, joka sisältää ennalta tarjouksessa kuvatut palvelut.  Palvelupaketti laskutetaan aina sellaisenaan riippumatta siitä, onko asiakas tai ovatko kaikki ryhmän jäsenet osallistuneet esimerkiksi kaikille aterioille, aktiviteetteihin tai muihin palveluihin.

Varausten muutokset, tarkennukset ja peruutukset

Varaus on voimassa tilaajan ilmoittamalle henkilömäärälle, jota tilaaja voi muuttaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuutta. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osallistujamäärän ja mahdolliset erityisruokavaliot viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Mikäli ilmoitus osanottajamäärän pienenemisestä tulee edellä mainittua aikaa myöhemmin tai sitä ei tule lainkaan, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa tilaajalta etukäteen tilatuista palveluista ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti.

Osanottajamäärän olennaisesti muuttuessa on palveluntarjoajalla oikeus osoittaa tilaajalle toinen tila ja neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

Tilauksen veloitus tapahtuu maksuehtojen mukaisesti jälkikäteen, 7 vuorokautta ennen tilaisuutta tehdyn henkilömäärävahvistuksen mukaisesti. Jos osallistujia on vahvistettua henkilömäärää enemmän, laskutus tapahtuu toteutuneen ryhmäkoon mukaisesti.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, peritään häneltä peruutuksen syystä riippumatta maksut seuraavin ehdoin:

Koko varauksen peruutus ryhmäpalveluiden osalta

 • Mikäli peruutus tapahtuu aikaisemmin kuin 14 vrk toiminnon alkamisaikaa peruutus tapahtuu veloituksetta.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 13–7 vrk ennen sovittua toiminnon alkamisaikaa, peritään varaajalta 25 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 6–4 vrk ennen sovittua alkamisaikaa, peritään varaajalta 50 % sovitusta hinnasta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.
 • Mikäli peruutus tapahtuu 3–0 vrk ennen sovittua alkamisaikaa, peritään varaajalta koko sovittu hinta, viimeisimmän vahvistetun henkilömäärän mukaan.

Pidätämme oikeuden käyttää tästä poikkeavia peruutusehtoja, jotka neuvotellaan kussakin tapauksessa erikseen. 

 

PALVELUNTUOTTAJAN VAKUUTUKSET

Polun Lumolla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Palveluntuottaja on täten vastuuvakuuttanut asiakkaansa onnettomuuksien varalle. Vastuuvakuutus kattaa vahingot, jotka aiheutuvat Polun Lumon mahdollisesta virheellisestä toiminnasta, turvallisuuden laiminlyönnistä, tai vioittuneesta välineistöstä.

Polun Lumon järjestämien vaellusten ja retkeilykurssien osallistujilla tulee olla oma voimassa oleva henkilökohtainen tapaturmavakuutus ja matkavakuutus. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka asiakkaan oma matkavakuutus turvaa. Mikäli asiakkaalla on sairauksia, vammoja tai liikuntarajoitteita, jotka voivat vaikuttaa palveluidemme käyttämiseen, pyydämme ilmoittamaan niistä varauksen yhteydessä.

 

YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT

Polun Lumo, 3203632–3
[email protected]
Puh. 050 521 1704
Osoite: Suojankuja 2 B2, 63700 Ähtäri