Valitse sivu

Vastuullisuus niin retkillä ja vaelluksilla kuin muussakin liiketoiminnassani on ensiarvoisen tärkeää. Vastuullisesti retkeilemällä huolehdimme yhdessä luonnon ja kanssaretkeilijöiden hyvinvoinnista.

Polun Lumon toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Luonnon kunnioittaminen

Puhdas luonto ja luonnon kunnioittaminen ovat toimintamme perusta. Polun Lumo toimii luontoa säästäen ja kunnioittaen, joka näkyy toiminnassamme ja valinnoissamme. Noudatamme aina luontokohteiden ohjeita ja sääntöjä eikä käynnistämme luontokohteissa jää pysyvää jälkeä. Luonnollisesti arvokkailla ja herkillä alueilla käytämme retkillämme vain merkittyjä polkuja ja käytämme pääsääntöisesti luontokohteissa olemassa olevaa palveluvarustusta. Kunnioitamme ympäröivän luonnon lisäksi myös kanssaretkeilijöitä.

Polun Lumolla on yhteistyösopimus Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa ja se noudattaa toiminnassaan kestävän luontomatkailun ja roskattoman retkeilyn periaatteita. Keräämme retkillämme roskat mukaamme ja kierrätämme ja lajittelemme ne noudattaen paikallisia kierrätysohjeita. Kerromme asiakkaillemme luonnossa liikkumisesta sitä säästäen ja kunnioittaen, jolloin olemme myös esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta. Kerromme kävijöille luontokohteiden erityispiirteistä, arvoista ja niiden suojelusta ja kannustamme asiakkaitamme toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti.

Ympäristön kuormituksen vähentäminen

Pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan kaikissa aktiviteeteissamme toimintamme aiheuttaman haitan ympäristölle ja vähentämään sitä. Kannustamme asiakkaitamme hyödyntämään ensisijaisesti julkisia kulkuneuvoja ja kimppakyytejä. Eräruokapalveluissamme käytämme joko kokonaan kierrätettäviä tai pestäviä astioita (Kupilkan ympäristöystävälliset astiat). Eräruokapalveluissa valmistamme kasvis- ja kalaruokia. Minimoimme ruokahävikin suunnittelemalla ruokailut tarkoin.

Käyttämämme varusteet valitaan kestämään. Retkeilyvarusteita hankittaessa pyrimme ensisijaisesti valitsemaan pitkäikäisiä, monikäyttöisiä, kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Kannustamme asiakkaita varusteiden yhteiskäyttöön ja vuokraamiseen. Polun Lumo vuokraa laadukkaita retkeilyvarusteita omatoimisille retkille sekä lainaa niitä vaellusasiakkailleen pientä korvausta vastaan, jolloin asiakkaan ei ole pakollista hankkia kaikkia varusteita omaksi.

Polun Lumo kannustaa asiakkaitaan minimoimaan ympäristökuormituksen myös omilla retkillään huomioimalla matkustustavan päästöt, suhtautumalla kriittisesti uusien varusteiden hankintaan ja huomioimaan maaston kulutuksen. Meille on tärkeää, että myös yhteistyökumppanimme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

Laadukkaat ja turvalliset palvelut

Polun Lumon palvelut tuotetaan laadukkaasti kohderyhmän toivomusten mukaisesti ja osallistujien lähtötaso huomioiden. Retkeilykohteiksi valikoidaan mahdollisimman helposti saavutettavia kohteita, jotka opas tuntee hyvin.

Kaikille retkille, vaelluksille ja tapahtumiin tehdään asianmukainen riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma. Ensiaputaitoja ylläpidetään ja kannustamme myös asiakkaita ensiaputaitojen harjoitteluun. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään muiden paikallisten yrittäjien palveluita täydentämään omaa osaamista. Käytämme vastuullisia kumppaneita, jotka jakavat saman arvomaailman.