Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Polun Lumo tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
Laatimispäivä: 14.4.2021

1. Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Polun Lumo, 3203632-3
Suojankuja 2 B2, 63700 Ähtäri
Verkkosivustomme osoite on: https://polunlumo.fi.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Granroth, [email protected], p. 050 521 104.

3. Rekisterin nimi

Polun Lumon asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:

– Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
– Uutiskirjeet ja tiedotteet
– Markkinointi omiin tarkoituksiin 

Asiakkaan ottaessa yhteyttä Polun Lumoon voidaan sähköpostiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutettu henkilö eli Polun Lumon vastuuhenkilö käsittelee tallennettua viestintää.

5. Rekisterin tietosisältö eli mitä tietoja keräämme

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot (kuten valokuvat ja videot), suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Polun Lumo verkkosivustoja ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palvelujen toiminnallisuutta.

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Jos jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

6. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

7. Alaikäisten henkilöiden tietojen käsittely

Polun Lumo käsittelee myös alaikäisten jäsenten henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan huoltajien suostumuksella.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita. Kaikki Polun Lumon alihankkijat ja yhteistyökumppanit noudattavat EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta ja muun lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

9. Tietojen säännönmukainen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta. Polun Lumo ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Manuaalinen aineisto hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon tai sitä ei enää tarvita.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-suojattua yhteyttä.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain rekisterinpitäjällä. Rekisteristä otetaan säännöllinen varmuuskopiointi. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet omaan tietoon

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15–21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkista ajantasaiset yhteystiedot osoitteesta www.polunlumo.fi. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Polun Lumon jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja.

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päiväyksestä lukien. Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Tarkista säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio osoitteesta www.polunlumo.fi.