Valitse sivu

Jos tykkäsit tästä postauksesta, jaathan sitä eteenpäin, kiitos!

Kiinnostaako Sinua eräopasopinnot, mutta et tiedä mitä kaikkea opinnot pitävät sisällään ja millaisia taitoja Sinun pitäisi kerryttää opintojesi aikana, jotta saisit eräoppaan paperit käteesi? Haluan tällä kirjoituksella avata näitä asioita, sillä näitä tietoja ei erityisen helposti yleensä oppilaitosten sivuilta löydä.

Opiskelu erä- ja luonto-oppaaksi vaatii monenlaista osaamista, joka osoitetaan pääasiassa käytännön näyttöinä. Näyttöihin vaadittavan riittävän ammattiosaamisen voi hankkia oppilaitoksen tarjoamassa valmistavassa koulutuksessa. Osaamista näyttöihin monille on saattanut karttua myös omasta aikaisemmista koulutuksista, aikaisemmasta työelämästä tai vaikkapa omien harrastusten parista.

Opiskelen itse parhaillaan Sastamalan Eräkarkussa Luontoalan ammattitutkintoa (erä- ja luonto-opastuksen osaamisala) ja opintoni ovat nyt loppusuoralla. Aloitin opiskeluni tammikuussa 2020 kokoaikaisesti, ja mikäli suunnitelmat toteutuvat, on valmistuminen vuodenvaihteen tienoilla mahdollista. Enää muutama näyttöosio on tätä kirjoitusta kyhätessäni suorittamatta.

Viittä vaille valmis eräopas tunturien tuulissa.

Luontoalan ammattitutkinnon suorittaminen vaatii oikeasti työtä ja asioihin perehtymistä, joten ihan helpolla siitä ei pysty läpi suunnistamaan. Välillä nimittäin voi eksyä vaikkapa pimeään metsään… Opinnot eivät etene pelkästään retkeilemällä ja vaeltamalla vaan tutkinnon suorittaminen vaatii varsin paljon niin kirjallisia töitä, teoriakursseja kuin luonnontuntemuksen sisäistämistäkin. Tutkinto on mahdollisuus suorittaa yhdessä vuodessa, mikäli opiskelee kokoaikaisesti. Suurimmalla osalla opiskelijoista opintoihin menee kuitenkin kahdesta kolmeen vuotta johtuen pääasiassa siitä, että monet opiskelevat eräoppaaksi oman työn ohessa.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi, mitä kaikkea eräoppaaksi valmistuminen vaatii. Huomioithan, että nämä vaatimukset tutkinnon suorittamiseen koskevat Eräkarkkua (Karkun Evankelinen Opisto) ja vuotta 2020. Muissa samaa ammattitutkintoa tarjoavissa oppilaitoksissa saattaa tutkintovaatimuksissa olla joitakin eroavaisuuksia ja esimerkiksi pakollisissa kursseissa on koulukohtaisia eroja.

Eräopasopiskelijoiden pakolliset kurssit Eräkarkussa (vuonna 2020)

Osa Luontoalan ammattitutkinnon (erä- ja luonto-opastuksen osaamisala) kursseista ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Pakollisissa kursseissa painottuvat erityisesti turvallisuus ja eräoppaan ammatissa tarvittavat perustaidot. Pakollisten kurssien pituus vaihtelee kurssikohtaisesti yhdestä neljään päivää.

Vuonna 2020 pakollisia kursseja ovat olleet:

• Orientaatiojakso
• Yrityskoulutus
• Hygieniakoulutus + testi
• Talviretkeilyn teoriaa ja varustehuoltoa
• EA1-koulutus
• EA2-koulutus
• Erätaitoja -hiihtovaellus (3 pv)
• Kestävä kehitys ja ympäristö
• Maastoruokapalvelujen järjestäminen
• Retkeilyn teoriaa ja varustetietoutta
• Erätaitoja -vaellusretki alkusyksyllä (2 yötä)
• Ryhmäytyminen ja esiintymistaito
• Metsähallitus
• Luonnonsuojelu ja jokamiehenoikeudet

Kuivaharjoittelua varusteilla retkeilyn teoriakurssilla…
…taitojen kerryttämistä viikonlopun kestoisella talvivaelluksella…
…ensiaputaitojen kartuttamista…
…eräkokkina toimimista maastoruokakurssilla ja paljon muuta. Kuva: Heidi Tammero.

Valinnaista kurssitarjontaa eräopasopiskelijoille Eräkarkussa

Pakollisten kurssien lisäksi kurssitarjottimella on liuta vapaaehtoisia kursseja, joista on huomattavasti apua niin tutkinnon osioiden suorittamisessa kuin jatkossa eräoppaan työssä.

Tässä valinnaisten opintojen tarjontaa Eräkarkussa vuonna 2020:

• Erilaisia kädentaito- ja eräperinnekursseja: puukon teko, luu ja sarvi, pitkäjousi, muinaiset erätaidot
• Suomen luonnon tuntemuksen kurssit: linnut, nisäkkäät, matelijat ja hyönteiset, kasvit ja sammalet, sienet, käävät ja jäkälät, kalat
• Asiakaspalvelukoulutus
• Lumikenkäily ja retkiluistelu
• Kalastuskoulutus
• 7-päiväinen talvivaellus (UK-puisto) ja 8-päiväinen ruskavaellus (Muotkatunturit)
• Melonta- ja pyöräilyreissut
• Eräruokakurssi
• Luonnonmuonat, yrtit ja taula
• Ohjelmapalveluiden tuottaminen
• Digikuvaus
• Sääilmiöt
• Metsätalous ja luonnonmetsät
• Kesän Survival-kurssi ja talvileiri
• Green Care
• Erityisryhmien opastaminen
• Erilaisia korttikoulutuksia: metsästyskortti, vuokraveneenkuljettaja, melontaohjaaja, turvallisuuskoulutus
• Työssäoppiminen: Opiskelijan kannattaa opintojen aikana tehdä työharjoittelu yhdessä tai useammassa luontoalan yrityksessä keräten työkokemusta alalta.

Koronavuoden ja huonon talven takia on muutamia näistä vapaaehtoisista kursseista jouduttu valitettavasti tänä vuonna perumaan, mutta onneksi näille kursseille on mahdollista osallistua tulevana vuonna.

Taulan valmistamista tulentekoa varten…
…monenlaisia kädentaitoja…
…ruokakursseja…
…erilaisia korttikoulutuksia…
…ja saunan lämmittämistä asiakkaille työharjoittelupaikassa. Kuva otettu Koirasalmen luontotuvan rantasaunalta Salamajärven kansallispuistossa elokuussa 2020.

LUONTOALAN AMMATTITUTKINNON PAKOLLISET OSAT

Luontoalan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat on pisteytetty (20–40 osaamispistettä) ja tutkinto on valmis, kun koossa on 150 osaamispistettä. Seuraavassa pakollisten tutkinnon osien esittely:

Luonnon tuotteistaminen 20 osp

Luonnon tuotteistaminen on puhtaasti kirjallinen tuotos, joka vaatii tietokoneen ääressä istumista ja jonkin luontoalan tuotteen tai palvelun kehittämistä ja sen tuotteistamista.

Tämän tutkinnon osa on helpointa suorittaa niin, että tekee ensin jonkin valinnaisen tutkinnon osan näytön, jossa on arvioija mukana. Näytön materiaalia, näytöstä saatua palautetta sekä itsearviointia hyväksikäyttäen voi sitten laajentaa tuotoksen kirjallisesti. Kirjallisesta tuotoksesta pitää käydä ilmi mm. valitun tuotteen/palvelun markkinatilanteen kartoitus ja selvitys kilpailijoiden tarjonnasta, suunnitella tuote ja siihen tarvittavat resurssit, suunnitella markkinointimateriaalia ja -kanavia sekä suunnitella asiakaspalautteen keräys. Lisäksi tuote pitää hinnoitella, laatia siitä lasku sekä tehdä vielä turvallisuuteen liittyen palvelun riskikartoitus ja turvallisuussuunnitelma.

Erä- ja luontoympäristössä toimiminen 40 osp

Tätä pakollista osiota ei suoriteta erikseen vaan se koostuu useasta erilaisesta ”pikkunäytöstä” sekä osaamisesta, joka osoitetaan Eräkarkun pitkillä talvi- ja syysvaelluksilla. Tähän osioon siis kertyy suorituksia pikkuhiljaa opintojen aikana, kunnes lopulta kaikki osasuoritukset muodostavat 40 osaamispisteen veroisen osion tutkintoon.

Eräkarkun kurssilta saatujen oppien / aikaisemmin hankittuja taitoja käyttäen on tähän tutkinnon osaan liittyen suoritettava seuraavat näytöt hyväksytysti:

ELIÖLAJIEN TUNNISTUS (lajitenteissä tunnistetaan lajiryhmän lajilistan lajeja joko näytteistä tai kuvista luokassa tai ns. aidolla ”lajiradalla” maastossa, näytössä on tunnistettava vähintään 80 % lajeista):
– Nisäkkäät, hyönteiset, matelijat (lajilistalla 70 lajia, osa tunnistettava myös jäljistä ja jätöksistä)
– Linnut (lajilistalla 95 lajia, osa tunnistettava myös soidinäänistä)
– Kasvit ja sammalet (lajilistalla 132 lajia)
– Sienet, käävät ja jäkälät (lajilistalla 45 lajia)
– Kalat (lajilistalla 22 lajia)

Suomen luonnon tuntemus on oleellinen osa eräoppaan ammattitaitoa.
Lajinmäärityskirjallisuus on eräoppaaksi opiskelevilla ahkerassa käytössä.

SUUNNISTUSTAITO
– Päiväsuunnistus: radan pituus n. 3 km, löydettävä 5 rastia, suunnistetaan 1:20 000 kartalla, suoritukseen saa käyttää aikaa max 2 tuntia
– Pimeäsuunnistus
: radan pituus n. 3 km, löydettävä 5 rastia, suunnistetaan 1:20 000 kartalla, suoritukseen saa käyttää aikaa max 2 tuntia

Pimeäsuunnistuksessa onnistuneilla on hymy herkässä.

TULENTEKO
– 20 minuutissa saatava aikaan märähköstä puusta hyvin palava nuotio. Välineinä saa käyttää kirvestä, puukkoa ja tulitikkuja.

Hyvät kiehiset on avainsana tulenteossa.

”PIENI RUOKANÄYTTÖ”
– Jonkin asiakasnäytön yhteydessä tulee ryhmälle valmistaa ruokaa avotulella hygieenisesti ja turvallisesti (esim. keitto tai paistos)

ENGLANNIN KIELEN SUULLINEN OSAAMINEN
– Voi suorittaa osallistumalla valinnaiseen Asiakaspalvelukoulukseen (järjestetään ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille) tai keskustelutuokiolla opettajan kanssa eräopastoiminnassa tarvittavaa sanastoa käyttäen.

Lisäksi Eräkarkun pitkillä syys- ja talvivaelluksilla suoritetaan maasto-olosuhteissa seuraavat osasuoritukset:

RYHMÄN OHJAAMINEN JA RYHMÄN KANSSA LIIKKUMINEN, LEIRIYTYMINEN JA YÖPYMINEN SULAN MAAN AIKAA JA TALVIOLOSUHTEISSA OMAN OPASPÄIVÄN YHTEYDESSÄ.
– Tähän osioon liittyy käytännön toteutuksen lisäksi ennakkoon tehdyt kirjalliset reittisuunnitelmat, riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma omasta opastuspäivästä yhdessä opasparin kanssa.

Ryhmää opastetaan niin talvisissa kuin sulan maan olosuhteissa. Kuva otettu Urho Kekkosen kansallispuistoon suuntautuneelta Eräkarkun talvivaellukselta maaliskuussa 2020.
Leiriytyminen ja yöpyminen teltoissa myös talvella kuuluu pakolliseen osaan luontoalan ammattitutkintoa (erä- ja luonto-opastamisen osaamisala). Kuva otettu kylmänä aamuna Tuiskukurussa UK-puistossa maaliskuussa 2020 Eräkarkun talvivaelluksella.

LUONTOALAN AMMATTITUTKINNON VALINNAISET OSAT

Tutkinnon valinnaisia osia on kolme ja opiskelija voi valita ne usean eri vaihtoehdon joukosta. Kannattaa toki valita sellaiset osat, joihin on kertynyt osaamista. Valinnaiset osat suoritetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla teemaan sopiva näyttö eli keikka eli asiakastilaisuus itse hankituille asiakkaille itse suunnitellussa ympäristössä. Näytössä tulee olla yleensä vähintään kuusi asiakasta, jotka eivät saa olla pelkästään omaa perhettä tai kurssikavereita. Asiakasnäyttöjä voi alkaa järjestämään siinä vaiheessa opintoja, kun on suorittanut EA1- ja EA2-ensiapukoulutukset sekä hygieniapassin.

Näytössä on aina mukana arvioija, joka arvioi opiskelijan käytännön ammattiosaamista ja opiskelijan ennakkoon laatimaa kirjallista suunnitelmaa, joka sisältää mm. tilaisuuden esittelyn, myyntiesitteen, ennakko-ohjeistuksen asiakkaille, riskikartoituksen, turvallisuussuunnitelman, reittisuunnitelman kartalla, kustannuslaskelman ja laaditun laskun.

Valinnaiset tutkinnon osat 1, näistä valitaan 1–3 osaa, mutta vähintään yksi

Luonnossa liikkumisen opastaminen 30 osp
Asiakastilaisuus, joka on toteutettu esim. retkiluistellen, meloen, pyöräillen tai lumikenkäillen.

Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen 30 osp
Luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyvän palvelun toteuttaminen luontoympäristössä. Tässä osassa pitää olla pohjalla teoriatietoa ja aikaisempaa käytännön osaamista aiheesta.

Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen 30 osp
Asiakastilaisuus, jossa on jokin selvä teema esim. eräperinne, kasvit, kansallispuisto, geokätköily, luontokuvaus, kalastus jne.

Vaativan vaelluksen järjestäminen 40 osp
Vähintään neljän vuorokauden mittaisen vaelluksen toteuttaminen asiakasryhmälle.

Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen 30 osp
Voi suorittaa, mikäli on aikaisempaa kokemusta ja harrastuneisuutta esim. ratsastusvaellus- tai koiravaljakkotoiminnasta.

Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa 30 osp
Voi suorittaa, mikäli on aikaisempaa kokemusta ja harrastuneisuutta esim. moottorikelkka- tai mönkijäsafarien vetämisestä.

Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen -näyttöni käynnissä Pyhä-Häkin kansallispuistossa syyskuussa 2020.
Kuva: Ulla Sisko Toivonen

Valinnaiset tutkinnon osat 2, näistä valitaan 0–2 tutkinnon osaa

Erityisryhmien opastaminen luonnossa 30 osp
Asiakastilaisuus esimerkiksi päiväkotilapsille, liikuntarajoitteisille, kehitysvammaisille tai erilaisen kuntouttavan hoidon piirissä oleville asiakkaille. Tuote suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä hoitavan/ohjaavan henkilökunnan kanssa.

Eräruokapalveluiden järjestäminen 30 osp
Kolmen ruokalajin aterian valmistaminen vähintään 10 asiakkaalle avotulella. Jos suorittaa tämän valinnaisen tutkinnon osan, ei tarvitse tehdä pakollisen tutkinnon osan ”pientä ruokanäyttöä”.

Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa 30 osp
Näyttö toteutetaan kokonaisuudessaan vieraalla kielellä (ei ruotsi). Osa asiakirjamateriaalista toteutettava myös vieraalla kielellä.

Luontokohteiden rakentaminen 40 osp
Suunnitellaan ja toteutetaan esim. luontopolku opasteineen, rakennetaan laavu, pitkospuupolku tms. Näyttöön tehdään dokumentointisuunnitelma, joka toteutetaan rakentamisen edistyessä.

Metsästyspalvelun toteuttaminen 30 osp
Suorittajalla oltava metsästystausta, jota palvelussa hyödynnetään.

Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu 30 osp
Kirjallinen tutkinnon osa, jossa laaditaan omaan yritykseen liiketoimintasuunnitelma (ei siis toteuteta asiakasnäyttönä).

Tutkinnon osa ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 30 osp
Yksi valinnainen tutkinnon osa on mahdollista suorittaa liittämällä siihen osa jostakin aiemmin opiskelijan suorittamasta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Itse olen saanut yhden valinnaisen tutkinnon osan suoritetuksi aiemmin suorittamani Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon (EAT) osalla.

Näyttötilaisuuksiin on mahdollisuus myös yhdistää kaksi valinnaista osaa: esim. kalastusretki kansainvälisten asiakkaiden kanssa tai pöllöretki lumikenkäillen. Näyttöjä voi suunnitella ja toteuttaa myös opiskelijakaverin kanssa. Vähintään yksi asiakasnäyttö pitää kuitenkin järjestää ja toteuttaa yksin.

Kun kaikki edellä mainitut tutkinnon osat on suoritettu…

Kun kaikki Luontoalan ammattitutkinnon osat eli kaksi pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti (yht. 150 osp), on tutkinto lopulta valmis ja on aika juhlia. Suuret onnittelut – olet juuri valmistunut erä- ja luonto-oppaaksi!

Toivottavasti tämä kirjoitus avasi eräopasopiskelusta kiinnostuneille hieman sitä, millaisia tietoja ja taitoja vaaditaan tutkintopaperit saadakseen. Ihan helpolla ei siis tässäkään koulutuksessa pääse, vaikka monenlaista alaan liittyvää osaamista olisi hankittuna jo entuudestaan. Eräoppaaksi opiskeleminen vaatii myös ajankäytön suunnittelua, oma-aloitteisuutta ja ryhmässä työskentelyä sekä oikeanlaista asennetta. Opintojen aikana kannattaa ehdottomasti imeä niin paljon tietoa kuin mahdollista, treenata eräoppaan työssä tarvittavia lukuisia taitoja ja osallistua laaja-alaisesti myös vapaaehtoisille kursseille.

Suunnistusta ja kompassin käyttöä kannattaa harjoitella paljon.
Retkeilyn teoriakursseilta saa hyviä vinkkejä esimerkiksi vaellusvarusteisiin liittyen.
Pitkillä vaelluksilla opit pääsevät käytäntöön. Kuva Muotkatuntureilta Eräkarkun ruskavaellukselta syyskuussa 2020.

Ja nuo pakollisen osion näytöt – onneksi aina on mahdollisuus suorittaa uusintanäyttö. Toki näyttöjä järjestetään rajallinen määrä vuodessa ja vuorokaudenajat määrittävät pitkälti näyttöaikataulua. Esimerkiksi pimeäsuunnistusta ei voi tehdä kesällä eikä lumisessa maastossa eikä kasvitenttiä muulloin kuin kesäaikana. Kokemuksesta voin sanoa, että parhaiten oppii omista epäonnistumisista.

Mikäli eräoppaaksi opiskelemisen arki, käytännön asiat ja opintojen kustannukset Eräkarkun osalta kiinnostavat, voi tästä aiheesta kirjoittamani blogikirjoituksen käydä lukemassa täältä. Olen lisäksi kirjoitellut blogiini tarkemmin Eräkarkun erämatkailulinjasta ja ensimmäisen opiskelukuukauteni opinnoista, koronakevään 2020 tuntemuksista opiskelijan näkökulmasta sekä Luonnonmuonat, yrtit ja taula -kurssista.

Eräkarkun vaellusreissuista taas voit lukea seuraavista blogikertomuksistani:

Talven harjoitusvaellus Seitsemisen kansallispuistossa helmikuussa 2020
Talvivaellus Urho Kekkosen kansallispuistossa maaliskuussa 2020
Harjoitusvaellus Laipanmaan retkeilyalueella elokuussa 2020
Ruskavaellus Muotkatuntureilla syyskuussa 2020

Eräopasopinnot ovat teoriakurssien lisäksi tätä – upeita maisemia ja arvokkaita oppeja rinkka pullollaan. Kuva Muotkatuntureilta Eräkarkun ruskavaellukselta kuudennen vaelluspäivän aamuna syyskuussa 2020.

Seuraa blogiani Blogit.fi -sivustolla!

Follow my blog with Bloglovin

Jos tykkäsit tästä postauksesta, jaathan sitä eteenpäin, kiitos!